Trình bày cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa? Và vai trò của hệ thống xã hội chủ nghĩa đối với phong trào cách mạng Thế Giới

Question

Trình bày cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa? Và vai trò của hệ thống xã hội chủ nghĩa đối với phong trào cách mạng Thế Giới

in progress 0
Maria 1 năm 2021-09-11T16:59:03+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T17:00:46+00:00

  a) Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa

   Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ra đời bao gồm các nước Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức, Bungari, Ba Lan, Hunggari, Rumani, Tiệp Khắc, Anbani, Mông cổ, Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Cuba. Năm 1960, tại Mátxcơva, Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và công nhân của các nước trên thế giới đã ra tuyên bố và khẳng định: “Đặc điểm chủ yếu của thời đại chúng ta là hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đang trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội loài người

  b, vai trò : 

  +  đã đưa các nước bị bóc lột dành được độc lập 

  + và đưa nền kinh tế của các nước phát triển cao 

  + và tạo ra 1 thế giới không có chiến tranh 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )