trình bày cơ sở kinh tế cơ sở xã hội và thể chế của nhà nước đông nam á (vote 5 sao)

Question

trình bày cơ sở kinh tế cơ sở xã hội và thể chế của nhà nước đông nam á (vote 5 sao)

in progress 0
Ivy 6 phút 2021-09-11T06:03:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T06:04:04+00:00

  * Cơ sở xã hội :

  – Chia thành hai giai cấp chính:

   + Địa chủ.

   + Nông dân lĩnh canh.

  -> Địa chủ bóc lột nông dân lĩnh canh chủ yếu bằng địa tô.

  * Cơ sở kinh tế :

  – Sống chủ yếu nhờ nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công.
  – Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn, kĩ thuật canh tác lạc hậu.

  – Ruộng đất chủ yếu nằm trong tay địa chủ. Họ giao cho nông dân lĩnh canh cày cấy rồi thu tô, thuế.

  * Thể chế:

  – Chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, vua tự xưng là “Thiên tử”  nắm quyền hành tuyệt đối về chính trị, quân sự và cả tôn giáo.

  #Chúc bạn học tốt! Cho mik xin thêm một số câu trả lời hay nha =)

  0
  2021-09-11T06:04:45+00:00

  * Cơ sở xã hội :

  – Chia thành hai giai cấp chính:

   + Địa chủ.

   + Nông dân lĩnh canh.

  -> Địa chủ bóc lột nông dân lĩnh canh chủ yếu bằng địa tô.

  * Cơ sở kinh tế :

  – Sống chủ yếu nhờ nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công.
  – Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn, kĩ thuật canh tác lạc hậu.

  – Ruộng đất chủ yếu nằm trong tay địa chủ. Họ giao cho nông dân lĩnh canh cày cấy rồi thu tô, thuế.

  * Thể chế:

  – Chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, vua tự xưng là “Thiên tử”  nắm quyền hành tuyệt đối về chính trị, quân sự và cả tôn giáo.

  #Chúc bạn học tốt! Cho mik xin thêm một số câu trả lời hay nha =)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )