Trình bày CTHH của canxi oxit và lưu huỳnh đioxit

Question

Trình bày CTHH của canxi oxit và lưu huỳnh đioxit

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-18T04:32:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:33:47+00:00

  CTHH của:

  – Canxi oxit: $CaO$

  – Lưu huỳnh đioxit: $SO_2$

  0
  2021-09-18T04:33:54+00:00

  Canxi oxit : `CaO`

  Lưu huỳnh đioxit : `SO_{2}`

  * Thề là ko coppy, kiến thức lý thuyết mà ‘-‘ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )