Trình bày cuộc khởi nghĩa Bà Triệu Năm 248. Chi tiết một chút nha các bạn.

Question

Trình bày cuộc khởi nghĩa Bà Triệu Năm 248.
Chi tiết một chút nha các bạn.

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-10-13T17:30:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:32:11+00:00

               

  trinh-bay-cuoc-khoi-nghia-ba-trieu-nam-248-chi-tiet-mot-chut-nha-cac-ban

  0
  2021-10-13T17:32:38+00:00

  *Nguyên nhân:

  – Nhân dân ta không cam chịu ách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô -> nổi dậy đấu tranh

  *Diễn biến:

  – Năm 248, Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa ở Phú Điền( Hậu Lộc – Thanh Hóa) -> nhanh chóng lan rộng khắp Giao Châu

  – Nhà Ngô cử Lục Dận cùng 6000 quân sang đàn áp -> Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu thất bại.

  *Ý nghĩa:

  – Thể hiện tinh thần đấu tranh quật cường dành độc lập cho dân tộc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )