Trình bày cuộc khởi nghĩa của 2 Hai Bà Trưng năm 40 và (42-43)

Question

Trình bày cuộc khởi nghĩa của 2 Hai Bà Trưng năm 40 và (42-43)

in progress 0
Gianna 5 tháng 2021-08-02T11:29:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:30:41+00:00

  a) Diễn biến:

  .- Thời gian : Tháng 4 năm 42 → Tháng 11 năm 43.

  – Hai đạo quân gồm hai vạn quân tinh nhuệ, 2000 xe, thuyền do Mã Viện chỉ huy 2 đạo quân gồm 2 vạn quân tinh nhuệ, 2000 xe, thuyền 

  – Quân Hán tấn công vào Hợp Phố, quân ta chiến đấu dũng cảm và chủ động rút khỏi Hợp Phố.

  – Tại Lãng Bạc đã diễn ra những cuộc chiến ác liệt giữa ta và quân Hán.

  – Quân ta lui về giữa thành Cổ Loa và Mê Linh.

  b) Kết quả:

     Cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi.

  c) Ý nghĩa:

   – Thể hiện ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta.

   – Nêu cao tinh thần đấu tranh , giành lại độc lập

  0
  2021-08-02T11:31:08+00:00

  * diễn biến 

  – tháng 4 năm 42, quân hán tấn công hợp phố , quân ta ở hợp phố đã anh dũng chống trả quyết iệt rồi rút lui

  – chia thành 2 đạo , đường thủy và đường bộ tiến vòa giao chỉ 

  – hai bà trưng kéo quân đến vùng lãng bạc để nghênh chiến , cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt 

  – quân ta rút lui về giữ cổ loa và mê linh , mã viện truy đuổi giáo giết , quân ta phải rút về cấm khê , tại đây quân ta ra sức cản địch giữ từng làng xóm , tấc đất 

  * kết quả 

  – tháng 3 năm 43 2 bà trưng đã hi sinh trên đất cấm khê

  – cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến tháng 11 năm 43 

  – mùa thu năm 44 , Mã viện thu quân về nước

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )