trình bày cuộc khởi nghĩa của nông dân tây sơn

Question

trình bày cuộc khởi nghĩa của nông dân tây sơn

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-07-10T19:37:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:39:28+00:00

  -Nguyên nhân nổi dậy:

  +Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn suy yếu dần

  +Số lượng quan lại tăng quá mức, việc mua quan bán tước khá phổ biến. Quan lại, cường hào đàn áp bóc lột nhân dân vô cùng dã man.

  +Nông dân mất ruộng đất, nộp nhiều thứ thuế, nộp lâm thổ sản quý, đời sống cực khổ.

  +Mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng dâng cao, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

  Diễn biến

  Thời gian: năm 1771, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ.

  – Lãnh đạo: 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

  – Căn cứ quân:

  + Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê, Gia Lai).

  + Tây Sơn Hạ Đạo (Tây Sơn, Bình Định).

  – Nguyên nhân thắng lợi:

  + Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

  + Nhờ sự lãnh đạo tài giỏi của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. 

  -Kết quả:
  + Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn – Trịnh – Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.
  + Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và quân Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.

  vote mk 5 sao, cảm ơn và ctlhn nha~~~~~

  0
  2021-07-10T19:39:39+00:00

  +)Nguyên nhân 

  – Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát.

  – Số lượng quan lại tăng quá mức, việc mua quan bán tước khá phổ biến. Quan lại, cường hào đàn áp bóc lột nhân dân vô cùng dã man.

  – Trong khi đó, ở triều đình, tập đoàn Trương Phúc Loan lũng đoạn triều đình, nắm mọi quyền hành, khét tiếng tham nhũng.

  – Nông dân mất ruộng đất, nộp nhiều thứ thuế, nộp lâm thổ sản quý, đời sống cực khổ.

  – Mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng dâng cao, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

  +)Diễn biến

  – Thời gian: năm 1771, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ.

  – Lãnh đạo: ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

  – Căn cứ:

  + Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê, Gia Lai).

  + Tây Sơn Hạ Đạo (Tây Sơn, Bình Định).

  +) Nguyên nhân: “lấy của người giàu chia cho người nghèo”, xoá nợ cho nông dân, bãi bỏ các thứ thuế.

  +) Kết quả : Xóa bỏ ranh giới đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )