trình bày đặc điểm cấu tạo của rêu và dương xỉ

Question

trình bày đặc điểm cấu tạo của rêu và dương xỉ

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-09-28T15:20:35+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:22:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   rêu

  lá nhỏ mỏng , chưa có gân

  chưa  có mạch dẫn

  THÂN ngắn chưa phân nhánh

  rễ giả 

  dương xỉ 

  rễ thật

  đã có mạch dẫn 

  thân nằm ngang

  0
  2021-09-28T15:22:22+00:00

  Rêu: cơ thể đã có thân, lá: Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức. 

  – Sinh sản bằng bào tử.

  Đặc điểm chung của các loại dương xỉ:

  – Có lá non cuộn tròn.

  – Sinh sản bằng bào tử

  – Túi bào tử thường tập trung thành đốm nằm ở mặt dưới của lá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )