trình bày đặc điểm cấu tạo trong cuả giun đất

Question

trình bày đặc điểm cấu tạo trong cuả giun đất

in progress 0
Amara 2 tuần 2021-08-29T14:12:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:14:27+00:00

  Bạn tham khảo nha!
  Khoang cơ thể chứa dịch.
  + Hệ tiêu hóa: Ống và Enzim tiêu hóa.
  + Hệ tuần hoàn: Mạch bụng, lưng, vòng và hệ tuần hoàn kín.
  + Hệ thần kinh: Dây thần kinh và chuỗi tập thần kinh.

  0
  2021-08-29T14:14:37+00:00

  Khoang cơ thể chứa dịch.
  .+ Hệ thần kinh: Dây thần kinh và chuỗi tập thần kinh.

  + Hệ tiêu hóa: Ống và Enzim tiêu hóa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )