Trình bày Đặc điểm dân cư và xã hội ở bắc trung bộ

Question

Trình bày
Đặc điểm dân cư và xã hội ở bắc trung bộ

in progress 0
Caroline 4 tháng 2021-08-11T22:49:38+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:50:47+00:00

  a. Đặc điểm

  – Dân số 10,3 triệu người.

  – Là địa bàn cư trú của 25 dân tộc.

  – Sự phân bố dân cư, dân tộc và hoạt độngkinh tế có sự khác biệt giữa phía tây và phía đông của vùng.

  b. Thuận lợi

  – Lực lượng lao động dồi dào, người dân có truyền thống lao động cần cù, dũng cảm, giàu nghị lực, hiếu học, kinh nghiệm trong đấu tranh với thiên nhiên.

  – Vùng có nhiều di tích lịch sử, văn hóa như: Cố đô Huế…

  c. Khó khăn

  – Trình độ phát triển kinh tế xã hội còn thấp so với cả nước, cơ sở vật chất kĩ thuật còn hạn chế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn đặc biệt là ở vùng cao

  0
  2021-08-11T22:51:17+00:00

  Đặc điểm dân cư và xã hội ở bắc trung bộ

  – Bắc Trung Bộ là địa bàn cư trú của 25 dân tộc. Trong phân bố dân cư và họạt động kinh tế có sự khác biệt theo hướng từ đông sang tây. Người Kinh sinh sông chủ yếu ở đồng bằng ven biển; còn vùng miền núi, gò đồi phía tây là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc ít người.

  – Đời sống dân cư, đặc biệt ở vùng cao, biên giới và hải đảo còn nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới trình độ phát triển chung cùa vùng.

  – Người đân Bắc Trung Bộ có truyền thống lao động cần cù, dũng cảm, giàu nghị lực trong đấu tranh với thiên tai và chống ngoại xâm.

  – Vùng có nhiều di tích lịch sử, văn hoá. Di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc Cung đình Huế là những di sản văn hoá thế giới đã được UNESCO công nhận.

  – Có sự khác biệt trong cư trú và hoạt động kinh tế ở Bắc Trung Bộ:

  trinh-bay-dac-diem-dan-cu-va-a-hoi-o-bac-trung-bo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )