trình bày đặc điểm dân cư và sự phân bố dân cư bắc mỹ ?giải thích ?

Question

trình bày đặc điểm dân cư và sự phân bố dân cư bắc mỹ ?giải thích ?

in progress 0
Melody 1 năm 2021-09-13T12:39:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-13T12:40:58+00:00

  –  Dân số : 496,7 triệu người (2018). Mật độ trung bình vào loại thấp 20 người/ Km²

              – Phân bố dân cư không đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây 

              + Bán đảo A-la-xca và phía Bắc Ca-na-đa dân cư thưa thớt nhất.

              + Phía tây: trên hệ thống núi Cooc-đi-e dân cư cũng thưa thớt; dải đồng bằng ven biển Thái Bình Dương mật độ dân số cao hơn.

              + Phía đông Hoa Kỳ tập trung dân cư đông đúc nhất.

              – Hiện nay, phân bố dân cư có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương

  0
  2021-09-13T12:41:11+00:00

  – Dân số : 415,1 triệu người. Mật Độ trung bình vào loại thấp 20 người/ Km²
  – Phân bố dân cư không đều: Do sự tương quan giữa các khu vực địa hình phía Tây và phía Đông ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư.
  + Quần đảo phía Bắc Ca-na-đa thưa dân nhất.
  + Vùng đông Nam Ca-na-đa, ven bờ nam vùng Hồ lớn và ven biển đông Bắc Hoa Kì tập trung dân đông nhất.
  – Mật độ dân số có sự khác biệt giữa miền bắc và miền nam, giữa phía tây và phía đông.
  – Hơn 3/4 dân cư Bắc Mĩ sống trong các đô thị.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )