Trình bày đặc điểm dinh dưỡng và so sánh của Tôm sông?

Question

Trình bày đặc điểm dinh dưỡng và so sánh của Tôm sông?

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-08-20T03:48:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:49:42+00:00

  Đáp án:

   Dinh dưỡng 

  Tôm kiếm ăn vào lúc chập tối. Thức ăn của tôm là thực vật, động vật (kể cả mồi sống lẫn mồi chết). Nhờ các tế bào khứu giác trên 2 đôi râu rất phát triển, lỏm nhận biết thức ăn từ khoảng cách rất xa.Đôi càng bắt mồi, các chân hàm nghiền nát thức ăn. Thức ăn qua miệng và lầu. được tiêu hoá ờ dạ dày nhờ enzim từ gan tiết vào và được hấp thụ ở ruột, ôxi được tiếp nhận qua các lá mang. Tuyến bài tiết nằm ờ gốc đôi râu thứ 2. 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-20T03:49:48+00:00

  *Dinh đưỡng  

      Tôm kiếm ăn vào lúc chập tối. Thức ăn của tôm là thực vật, động vật (kể cả mồi sống lẫn mồi chết). Nhờ các tế bào khứu giác trên 2 đôi râu rất phát triển, lỏm nhận biết thức ăn từ khoảng cách rất xa.          Đôi càng bắt mồi, các chân hàm nghiền nát thức ăn. Thức ăn qua miệng và lầu. được tiêu hoá ờ dạ dày nhờ enzim từ gan tiết vào và được hấp thụ ở ruột, ôxi được tiếp nhận qua các lá mang. Tuyến bài tiết nằm ờ gốc đôi râu thứ 2.

  *Sinh sống

  – Tôm sông sống dưới nước,phổ biển ở các sông, ngòi, ao, hồ… nước ta.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )