trình bày đặc điểm khái quát tự nhiên của khu vực nam mĩ ( ko sao chép mạng )

Question

trình bày đặc điểm khái quát tự nhiên của khu vực nam mĩ
( ko sao chép mạng )

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-02T23:49:21+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:50:25+00:00

  a) Về vị trí, giới hạn, diện tích:

  – Vị trí: Eo đất Trung Mĩ, vùng biển Ca-ri-bê và toàn bộ lục địa Nam Mĩ.

  – Diện tích: 20,5 triệu km².

  – Giới hạn: Phía tây giáp với Thái Bình Dương, phía đông giáp với biển Ca-ri-bê và Đại Tây Dương.

  b) Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti.

  – Nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió Tín phong thường xuyên thổi.

  – Eo đất Trung Mĩ, các dãy núi chạy dọc eo đất có nhiều núi lửa.

  – Quần đảo Ăng-ti là một vòng cung đảo.

  – Phía đông mưa nhiều, rừng rậm phát triển. Phía tây mưa ít, hình thành rừng thưa, xavan và cây bụi.

  c) Khu vựa Nam Mĩ:

  – Nam Mĩ có 3 khu vực địa hình.

  – Hệ thống núi trẻn An-đet ở phía tây cao và đồ sộ nhất châu Mĩ. Giữa các dãy núi có nhiều thung lững và cao nguyên rộng.

  – Đồng bằng ở giữa: các đồng bằng Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa, La-pla-ta.

  – Ca sơn nguyên ở phía đông: sơn nguyên Bra-xin và Guy-a-na.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )