trình bày đặc điểm khí hậu và hải văn của biển ? trình bày tài nguyên và bảo vệ môi trường biển vn hiện nay

Question

trình bày đặc điểm khí hậu và hải văn của biển ? trình bày tài nguyên và bảo vệ môi trường biển vn hiện nay

in progress 0
Eden 5 tháng 2021-07-29T10:34:48+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:35:59+00:00

  đặc điểm khí hậu, hải văn:

  – Biển nóng quanh năm, thiên tai dữ dội 
  – Chế độ hải văn theo mùa.
  – Chế độ mưa: 1100-1300mm/ năm. Sương mù trên biển thường xuất hiện vào cuối mùa đông, đầu mùa hạ 
  – Chế độ thủy triều phức tạp và độc đáo (nhật triều)

  – Độ mặn trung bình:30-33%o

  Tài nguyên:Vùng biển Việt Nam rộng gấp 3 phần diện tích đất liền, có giá trị về nhiều mặt.

  – Thiên tai: bão, sạt lở bờ biển 

  Môi trường biển:

  – Hiện trạng:

  + Đang bị ô nhiễm do chất thải dầu khí và chất thải sinh hoạt.

  + Nguồn lợi hải sản đang bị suy giảm

   – Khai thác nguồn lợi biển phải có kế hoạch đi đôi với việc bảo vệ môi trường của biển.

  – Bảo vệ môi trường 

  Nước ta đã tham gia những cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển.

  – Chính phủ cũng đưa ra những kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. 

  + Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa

  Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.

  + Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.

  + Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

  + Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hoá học, đặc biệt là dầu mỏ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )