Trình bày đặc điểm kinh tế của châu Đại Dương

Question

Trình bày đặc điểm kinh tế của châu Đại Dương

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-31T06:19:23+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:20:33+00:00

  Nền kinh tế phân bố không đều:

  -Ô-xtray-li-a và Niu-di-len là 2 nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực

  -Các quốc gia còn lại dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu

  0
  2021-08-31T06:20:46+00:00

  -Nền kinh tế các nước Châu Đại Dương phát triển không đồng đều .

  -2 nước Ôxtraylia và Niudile có nền kinh tế hơn cả 

  – Các nước còn lại nền kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tntn và khai thác tài nguyên biển 

  – Các ngành kinh tế quan trọng :

  +Ôxtraylia và Niudilen: nông nghiẹp trồng cây ăn quả.  Công nghiệp : sản xuất ô tô,  khai thác khoáng sản .

  +Ở cac đảo : Nông nghiệp : xuất khẩu khoáng san nông san 

  Công nghiệp : chế biến thuc pham

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )