Trình bày đặc điểm nguồn lao động và sử dụng người lao động ở nước ta ?

Question

Trình bày đặc điểm nguồn lao động và sử dụng người lao động ở nước ta ?

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-05T08:32:02+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T08:33:04+00:00

  Đặc điểm nguồn lao động và tình hình sử dụng lao động ở nước ta hiện nay.
  a) Đặc điểm nguồn lao động:
  * Số lượng: Nguồn lao động dồi dào và tăng còn nhanh ( Dẫn chứng năm 1998 là 37.4 triệu lao động . Mỗi năm tăng khoảng1.1 triệu lao động ).
  * Chất lượng:
  – Các yếu tố truyền thống: cần cù, khéo tay, có kinh nghiệm sản xuất, có khả năng tiếp thu KHKT; tuy vậy, còn thiếu tác phong công nghiệp , kỉ luật lao động chưa cao.
  – Trình độ chuyên môn kĩ thuật ngày càng cao. Dẫn chứng : 5 triệu lao động có trình độ CMKT, trong đó có 23% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Nhưng đội ngũ lao động có CMKT còn mỏng so với yêu cầu.
  * Phân bố: không đồng đều, cả về số lượng và chất lượng lao động. Ở đồng bằng Sông Hồng . Đông Nam Bộ và nhất là một số thành phố lớn tập trung nhiều lao động , nhất là lao động có CMKT. Vùng núi và trung du thiếu lao động , nhất là lao động có CMKT.
  b) Tình hình sử dụng lao động:
  * Trong các ngành kinh tế : Phần lớn ( 63.5% ) làm nông, lâm, ngư nghiệp và có xu hướng giảm . Tỉ trọng lao động trong công nghiệp – xây dựng ( 11.9% ) và trong khu vực dịch vụ ( 24.6% ) còn thấp, nhưng đang tăng lên.
  * Trong các thành phần kinh tế: đại bộ phận lao động làm trong khu vực ngoài quốc doanh, và tỉ trọng của khu vực này có xu hướng tăng . Khu vực quốc doanh chỉ chiếm 15% lao động ( 1985), giảm xuống còn 9% ( 1998).
  * Năng xuất lao động xã hội nói chung còn thấp.
  * Tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp còn là vấn đề xã hội gay gắt 

  0
  2021-10-05T08:33:22+00:00

  cơm ngon quá bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )