Trình bày đặc điểm phân bố dân cư nước ta và giải thích Giúp mk vs ạ

Question

Trình bày đặc điểm phân bố dân cư nước ta và giải thích
Giúp mk vs ạ

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-08-12T07:34:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:35:46+00:00

  Dân cư tập trung +đông đúc: : ở đồng bằng và ven biển

                               +thua thớt: ở miền núi và cao nguyên
  Vì ở đồng bằng thì giao thông thuận lơi,dồi dào phù sa,tài nguyên biển như cá,hải sản,…dễ giao lưu buôn bán,….Còn ở miền núi và cao nguyên thì giao thông di chuyển khó khăn,tài nguên nhiều nhưng khó khai thác

  0
  2021-08-12T07:36:27+00:00

  – Dân cư phân bố chưa hợp lí

  – Nước ta có mật độ dân số trung bình cao, năm 2012 là 265 người/km2

  – Dân số nước ta phân bố không hợp lí giữa các vùng:

  + Giữa đồng bằng với trung du và miền núi

  + Giữa thành thị và nông thôn.
  Giải thích :
  Trình độ phát triển  kinh tế – xã hội cao, tập trung nhiều cơ sở kinh tế.
  -Các vùng có dân cư thưa thớt thường do thiếu sự  đồng bộ  của các yếu tố  như giao 
  -Thông hạn chế, cơ sở hạ tầng kém, điều kiện tự nhiên ít thuận lợi, kinh tế còn chậm phát 
  triển, ít các cơ sở kinh tế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )