Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước vùng lãnh thổ châu á hiện nay

Question

Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước vùng lãnh thổ châu á hiện nay

in progress 0
Bella 1 năm 2021-10-02T20:07:40+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:09:31+00:00

  Sau chiến tranh thế giới thứ 2 nền kinh tế của các châu Á có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

  Trình độ phát triển kinh tế xã hội giữa các nước và vùng lãnh thổ rất khác nhau.

  Bên cạnh Nhật Bản là nước có nền kinh tế phát triển cao đứng thứ 2 trên thế giới, nền kinh tế phát triển toàn diện thì vẫn còn rất nhiều nước khác ở châu Á vẫn thu nhập đời sống nhân dân nghèo khổ còn chiếm tỉ lệ cao.

  0
  2021-10-02T20:09:36+00:00

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản thoát khỏi cuộc chiến, các nước thuộc địa dần dần giành độc lập. Nền kinh tế các nước đều bị kiệt quệ. đời sống nhân dân vô cùng cực khó. Hầu hết các nước đều thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu hàng hóa tiêu dùng, thiếu các công cụ và phương tiện sản xuất… Trong nửa cuối thế kỉ XX, nền kinh tế các nước và vùng lãnh thổ đã có nhiều chuyển biến.

  trinh-bay-dac-diem-phat-trien-kinh-te-a-hoi-cua-cac-nuoc-vung-lanh-tho-chau-a-hien-nay

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )