trình bày đặc điểm sản xuất nông nghiệp ở vùng DH Nam Trung bộ

Question

trình bày đặc điểm sản xuất nông nghiệp ở vùng DH Nam Trung bộ

in progress 0
Camila 2 giờ 2021-09-07T10:07:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T10:08:12+00:00

    Khó khăn của vùng là quỹ đất nông nghiệp rất hạn chế. Những cánh đồng hẹp ven biển có diện tích nhỏ, đất xấu, thiếu nước và thường bị bão lụt về mùa mưa.

    Ngư nghiệp là thế mạnh của vùng, chiếm 27,4% giá trị thuỷ sản khai thác của cả nước . Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là mực, tôm, cá đông lạnh.

    Nghề làm muối, chế biến thuỷ sản khá phát triển, nổi tiếng là muối Cà Ná, Sa Huỳnh, nước mắm Nha Trang, Phan Thiết. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )