Trình bày đặc điểm vị trí địa lí khí hậu sự thích nghi của sinh vật ở các môi trường hoang mạc và đới lạnh

Question

Trình bày đặc điểm vị trí địa lí khí hậu sự thích nghi của sinh vật ở các môi trường hoang mạc và đới lạnh

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-08-04T20:06:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:07:53+00:00

  -Hoang mạc trên thế giới phân bố chủ yếu ở dọc theo hai đường chí tuyến.

  -Đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc: lượng mưa rất ít; biên độ nhiệt năm rất lớn.

  Cực kì khô hạn, thể hiện ở lượng mưa rất ít và lượng bốc hơi cao.

  Tính chất khắc nghiệt của khí hậu thể hiện ở sự chênh lệch nhiệt độ hoá ngày và năm lớn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )