Trình bày diễn biến của chiến thắng cầu giấy năm 1873 NGắn gọn

Question

Trình bày diễn biến của chiến thắng cầu giấy năm 1873
NGắn gọn

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-08-09T15:53:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:54:30+00:00

  – Khi thấy lực lượng của địch ở Hà Nội tương đối yếu, quân ta đã khép chặt vòng vây.

  – Ngày 21-12-1873, quân Pháp phải phá vòng vây đánh ra Cầu Giấy.

  – Chớp thời cơ quân đội của Hoàng Tá Viêm và quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích.

  – Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính của Pháp bị giết tại trận.

  0
  2021-08-09T15:54:52+00:00

  Ngày 21-12-1873, khi quân Pháp đánh ra Cầu Giấy, chúng đã bị đội quân của Hoàng Tá Viêm phối hợi vs quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích. Tên Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan người Pháp đã bị tiêu diệt.

  CHO MIK XIN CTLHN NHÉ, MIK RẤT CẦN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )