Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội năm 1873

Question

Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội năm 1873

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-23T03:12:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:14:27+00:00

  Diễn biến trận Cầu Giấy năm 1873:

  – Khi thấy lực lượng của địch ở Hà Nội tương đối yếu, quân ta đã khép chặt vòng vây.

  – Ngày 21-12-1873, quân Pháp phải phá vòng vây đánh ra Cầu Giấy.

  – Chớp thời cơ quân đội của Hoàng Tá Viêm và quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích.

  – Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính của Pháp bị giết tại trận.

                                            CHÚC BN HK TỐT !!

  0
  2021-09-23T03:14:38+00:00

  Thực dân pháp đánh chiếm bắc kì lần thứ nhất 1873

  Ngày 20/11/1873 quân pháp nổ súng chiếm thành hà nội 

  Quân ta dưới sự chỉ huy của nguyễn tri phương chỉ huy chiến đấu anh dũnh nhưng thất bại

  Sau khi chiếm thành hà nội quân pháp đánh chiếm các tỉnh đồng bằng bắc kì

  Thực dân pháp đánh chiếm bắc kì lần thứ 2 1882

  Sau hiệp ước 1874 phong trào chống pháp diễn ra sôi nỗi 

  Ngày 3-4-1882 quân pháp đổ bộ lên hà nội 

  Ngày 25-4 chúng gói tớibhaau thư và tấn công thành hà nội 

  Quân ta do hoàng diệu chỉ huy nhưh thất bại

  Vote 5 sao giúp mình nhá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )