Trình bày diễn biến, nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

Question

Trình bày diễn biến, nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-07T18:39:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:40:10+00:00

  Diễn biễn:

  Lần 1: Năm 40, sau Công Nguyên

  `-` Hai Hà Trưng (Trưng Trắc và Trưng Nhị) phất cờ khởi nghĩa vào mùa xuân năm 40 tại Hát Môn (nay là xã Hát Môn – Phúc Thọ – Hà Nội).

  `-` Cuộc khởi nghĩa bùng nổ và thu hút được hào kiệt khắp nơi về gia nhập `->` Nhanh chóng đánh bại được quân nhà Hán, làm chủ Mê Linh `->` Tiến về Cổ Loa và Lụy Châu.

  `-` Tô Định bỏ thành, chạy trốn về Nam Hải. Quân Hán ở các quận huyện khác cũng gặp thất bại.

  `=>` Cuộc khởi nghĩa đến đây đã dành được thắng lợi hoàn toàn.

  Lần 2: Năm 42, sau Công Nguyên

  `-` Năm 42, nhà Hán tăng cường chi viện, Mã Viện là người chỉ đạo cánh quân xâm lược (2 vạn quân tinh nhuệ, 2 nghìn xe thuyền và nhiều dân phu) `->` tấn công quân ta ở Hợp Phố, nhân dân ta đã anh dũng chống trả `->` vẫn gặp thất bại trước quân Hán.

  `-` Mã Viện lại chia quân thành 2 đạo thủy bộ tiến vào Lục Đầu và gặp nhau tại Lẵng Bạc:

    `+` Đạo quân bộ: đi men theo đường biển `->` lẻn qua Quỷ Môn Quan `->` Lục Đầu.

    `+` Đạo quân thủy: đi từ Hải Môn `->` sông Bạch Đằng `->` Thái Bình `->` Lục Đầu.

  – Hai Bà Trưng kéo quân từ Mê Linh về nghênh chiến với địch tại Lẵng Bạc. Quân ta giữ vững được Cổ Loa và Mê Linh `->` Mã Viện tiếp tục đuổi theo `->` quân ta phải lùi về Cẩm Khê (nay thuộc Ba Vì – Hà Nội).

  `-` Tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng hy sinh ở Cẩm Khê `->` Cuộc kháng chiến vẫn kéo dài đến tháng 11 năm 43 sau đó mới bị dập tắt.

  Nguyên nhân thắng lợi:

  `-` Sự ủng hộ hết mình của nhân dân

  `-` Sự chỉ huy xuất sắc của Hai Bà Trưng

  `-` Sự chiến đấu anh dũng của nghĩa quân

  `->` Cuộc khởi nghĩa tuy cuối cùng vẫn gặp phải thất bại nhưng cũng đã giành được thắng lợi to lớn. 

  0
  2021-08-07T18:40:34+00:00

  Cuộc khởi nghĩa của 2 bà trưng tuy cuối cùng vẫn gặp thất bại nhưng cũng đã giành thắng lợi to lớn

  Nguyên nhân của thắng lợi:

  do sự ủng hộ quyết liệt của nhân dân,và cũng nhờ sự chỉ huy suất xắc của 2 bà trưng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )