Trình bày diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Question

Trình bày diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-10-08T17:33:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:35:08+00:00

  *Diễn biến:

  – Mai Thúc Loan ở làng Mai Phụ, huyện Trạch Hà, tĩnh Hà Tĩnh

  – Đầu thế kỉ thứ VII khởi nghĩa Hoan Châu, nhân dân Ái Châu, Diễn Cuâ hưởng ứng

  – Mai Thúc Loan xây dựng căn cứ ở Xa Nam (Nghệ An) xưng đế (Mai Hắc Đế)

  – Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân Giao Châu  và Chăm – pa tấn công Tống Bình, Viên đô hộ Quang Sở Khách chạy về nước

  – Năm 722, nhà Đường đưa 10 vạn quân sang đàn áp. Mai Hắc Đế thua trận

  *Ý nghĩa: Thể hiện ý chí đấu tranh gianh độc lập chủ quyền của nhân dân, báo hiệu thế lực phong kiến phương Bắc không thể cai trị vĩnh viễn nước ta.

  0
  2021-10-08T17:35:46+00:00

  Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan:

  -Khoảng cuối thế kỷ VIII Mai Thúc Loan kêu gọi người dân nổi dậy nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Ông chọn Sa Nam xây dựng căn cứ xưng đế.

  -Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân Giao Châu và Cham- Pa tấn công thành Tống Bình làm Quang Sở Khách phải chạy vế Trung Quốc.

  -Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem mười vạn quân sang đàn áp Mai Hắc Đế thua trận.

  Ý nghĩa:

  -Thể hiện ý chí, quyết tâm cho nhân dân ta đấu tranh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Mặc dù thất bại nhưng nhân dân ta sẽ không bao giờ từ bỏ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )