Trình bày điều kiện của hai nguồn sóng để có thể xảy ra hiện tượng giao thoa sóng ?

Question

Trình bày điều kiện của hai nguồn sóng để có thể xảy ra hiện tượng giao thoa sóng ?

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-11-21T20:36:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T20:37:29+00:00

  Đáp án:

  Điều kiện để có giao thoa sóng là hai nguồn kết hợp có cùng tần số, cùng phương dao động và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

  0
  2021-11-21T20:38:17+00:00

  Đáp án:

   Để có các vân giao thoa ổn định trên mặt nước thì hai nguồn sóng phải:

  i) Dao động cùng phương, cùng chu kì (hay tần số).

  ii) Có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

  – Hai nguồn như vậy gọi là hai nguồn kết hợp. Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra gọi là hai sóng kết hợp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )