Trình bày đường đi của vòng tuần hoàn nhỏ ?( không lấy trên mạng)

Question

Trình bày đường đi của vòng tuần hoàn nhỏ ?( không lấy trên mạng)

in progress 0
Daisy 2 tuần 2021-08-30T17:30:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:32:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Vòng tuần hoàn nhỏ: Đi từ tâm thất phải qua động mạch phổi, rồi vào mao mạch phổi, qua tĩnh mạch phổi rồi trở về tâm nhĩ trái.

  0
  2021-08-30T17:32:41+00:00

  Máu theo tĩnh mạch chủ về tâm nhĩ phải

  Từ tâm nhĩ phải máu xuống tâm thất phải qua van 3 lá

  Tâm thất phải bơm máu lên động mạch phải=>mao mạch phổi =>tĩnh mạch phổi

  Máu ở tĩnh mạch phổi về tâm nhĩ trái=>xuống tâm thất trái qua van 2 lá

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )