trình bày hàng hóa sức lao động và thuộc tính của nó

Question

trình bày hàng hóa sức lao động và thuộc tính của nó

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-17T01:46:17+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-17T01:47:49+00:00

    Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực đc tồn tại trong cơ thể con người và dc vận dụng vào trong quá trình lao động sản xuất 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )