Trình bày Hiện tượng và PTHH Cho Natri vào cốc nuớc

Question

Trình bày Hiện tượng và PTHH
Cho Natri vào cốc nuớc

in progress 0
Vivian 4 phút 2021-10-09T23:57:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:58:13+00:00

  Đáp án:

  Hiện tượng: Kim loại Na tan trong nước, phản ứng mãnh liệt, tỏa nhiều nhiệt và sủi bọt khí không màu là H2.

  Mẫu giấy quỳ tím chuyển dần sang màu xanh.

  Do Na tác dụng với H2O

  2Na +2H2O -> 2NaOH + H2

  NaOH là bazo nên làm qùy tím hóa xanh.

  0
  2021-10-09T23:58:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Hiện tượng:Natri nóng chảy thành giọt tròn màu trắng,sau đó tan trong nước,pư toả toả nhiều nhiệt có khí không màu thoát ra

  Pthh: 2Na+2H2O->2NaOH+H2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )