Trình bày hiểu biết của em về phong trào Đông Du năm 1905 đến năm 1909. Giải thích tai sao một số nhà yêu nước Việt Nam lúc đó muốn dựa vào Nhật Bản đ

Question

Trình bày hiểu biết của em về phong trào Đông Du năm 1905 đến năm 1909. Giải thích tai sao một số nhà yêu nước Việt Nam lúc đó muốn dựa vào Nhật Bản để đánh pháp

in progress 0
Hadley 5 tháng 2021-07-15T11:13:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:15:10+00:00
  • Năm 1904, các nhà yêu nước lập ra Hội Duy Tân do Phan Bội Châu đứng đầu. Mục đích của Hội là lập ra một nước Việt Nam độc lập.
  • Đầu năm 1905, Phan Phội Châu sang Nhật Bản nhờ giúp khí giới, tiền bạc để đánh Pháp. Người Nhật Bản chỉ hứa đào tạo cán bộ cho cuộc bạo động vũ trang sau này. Tiếp đó, Hội Duy Tân phát động thành viên tham gia phong trào Đông Du. Lúc đầu, phong trào Đông du hoạt động rất thuận lợi, số học sinh sang Nhật Bản có lúc lên tới 200 người.
  • Đến đầu tháng 9/1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật. Pháp cho Nhật vào buôn bán ở Việt Nam, còn Nhật không cho các nhà yêu nước Việt Nam trú ngụ, nên nhà cầm quyền Nhật trục xuất những người yêu nước Việt Nam.
  • Tháng 3/1909, Phan Bội Châu buộc phải rời Nhật Bản. Đến đây, Phan Bội Châu rút ra bài học: “Đã là phường đế quốc dù da trắng hay da vàng thì chúng đều là một lũ cướp nước như nhau”.

  -> Phong trào Đông Du tan rã, Hội Duy Tân ngừng hoạt động.

  dựa vào Nhật để đánh Pháp thì khác gì “đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau”, Phan Châu Trinh đề nghị Pháp cải cách thì chẳng khác gì “xin giặc rủ lòng thương”
  – Các nhà yêu nước thời chống Pháp là các sĩ phu phong kiến, mong muốn của họ là giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến hoặc đi theo con đường dân chủ tư sản.

  0
  2021-07-15T11:15:34+00:00

  – Phong trào Đông Du là một phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ 20. Phong trào có mục đích kêu gọi thanh niên Việt Nam ra nước ngoài học tập, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ cho việc giành lại độc lập cho nước nhà. Là lực lượng cốt lõi cho việc cổ động và thực hiện phong trào là Duy Tân hội và Phan Bội Châu.

   Vì  được khuyên là nên dùng thơ văn để thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam . Lại nghe hai nhân vật quan trọng của Đảng Tiến Bộ đang cầm quyền ở Nhật Bản , khuyên là nên cổ động thanh niên ra nước ngoài học tập để sau này về giúp nước.Nên một số nhà yêu nước Việt Nam lúc đó muốn dựa vào Nhật Bản để đánh pháp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )