Trình bày hoàn cảnh của chiến thắng rach gầm – xoài mút

Question

Trình bày hoàn cảnh của chiến thắng rach gầm – xoài mút

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-07-24T19:35:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:37:05+00:00

  ngày 19/1/1785 Nguyễn Huệ đã dùng mưu nhử định vào trận địa mai phục , từ Mĩ Tho và các nhánh Cù Lao các nhánh sông đổ ra đánh phía trước mặtvà vào bên sườn địch trong khi phục binh bắn tên xả vào đoàn thuyền chiến.

  0
  2021-07-24T19:37:43+00:00

  Đáp án: 

  *Hoàn cảnh:

  – Sau nhiều lần thất bại, Nguyễn Ánh sang cầu cứu vua Xiêm. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )