Trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả của cuộc duy tân minh trị ? vì sao cuộc duy tân minh trị lại là tấm gương sáng để các nước noi theo

Question

Trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả của cuộc duy tân minh trị ? vì sao cuộc duy tân minh trị lại là tấm gương sáng để các nước noi theo

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-09-04T09:31:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:32:41+00:00

  Bài làm!:

  *Hoàn cảnh:

  -Do các nước Tư Bản Phương Tay ngày càng can thiệp vào Nhật Bản.

  -Tháng 6-1868,vua Thiên Hoàng Minh Trị đã thực hiện cải cách đó là cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị,nhằm giúp Nhật Bản thoát khỏi tình hình phong kiến lạc hậu.

  *Nội Dung:

  * Nội dung:

  – Về kinh tế:

  + Thống nhất tiền tệ

  + Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến

  + Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

  + Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,… phục vụ giao thông liên lạc.

  – Về chính trị – xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.

  – Về giáo dục:

  + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.

  + Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

  – Về quân sự:

  + Tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.

  + Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

  * Kết quả:

  – Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế – xã hội trong nước.

  – Giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

  #chucbanhoctot!

  Cho mình xin Tim và Vote and Hay nhất nhé!!

  0
  2021-09-04T09:32:55+00:00

  * Nội dung:

  – Về kinh tế:

  + Thống nhất tiền tệ

  + Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến

  + Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

  + Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,… phục vụ giao thông liên lạc.

  – Về chính trị – xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.

  – Về giáo dục:

  + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.

  + Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

  – Về quân sự:

  + Tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.

  + Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

  * Kết quả:

  – Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế – xã hội trong nước.

  – Giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.


  mik chỉ làm đc vậy thui nha ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )