Trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả, tính chất của cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản nửa cuối thế kỉ XIX.

Question

Trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả, tính chất của cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản nửa cuối thế kỉ XIX.

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-08-16T16:24:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:25:36+00:00

  *Hoàn cảnh:

  – Giữa thế kỉ XIX chế độ phong kiến ở Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng khoảng nghiêm trọng.

  – Trong khi đó các nước tư bản phương Tây đi dầu là Mĩ ra sức tìm cách xâm nhập vào nước này “đòi mở cửa”.

  – Đầu năm 1868: Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành một loạt cải cách chính trị.

  *Nội dung:

  – Kinh tế:

  + Thống nhất tiền tệ.

  + Xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.

  + Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa nông thôn.

  + Xây dựng cơ sở hạ tầng.

  – Chính trị, xã hội: Xóa bỏ chế độ nông nô, đưa tư sản quý tộc lên nắm quyền

  – Giáo dục:

  + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

  + Chú trọng giảng dạy khoa học – kĩ thuật.

  + Cử học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

  – Quân sự:

  + Tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây.

  + Chế độ nghĩa vụ thay thế chế độ trưng binh.

  + Chú trọng sản xuất vũ khí và đóng tàu.

  *Kết quả: Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ xâm lược, phát triển thành nước tư bản công nghiệp.

  *Tính chất: Cải cách Minh Trị là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

  0
  2021-08-16T16:25:43+00:00

  Hoàn cảnh:

  +Nước Nhật đang rơi vào các cuộc khủng hoảng về kinh tế và sự suy thoái của xã hội phong kiến đương thời

  Nội dung:

  +Cải cách quân sự theo kiểu phương Tây,nghĩa vụ quân sự thay cho chưng binh

  +Thi hành biện pháp giáo dục bắt buộc

  +Tịch thu ruộng đất của các địa chủ,phục hồi nền kinh tế đang suy thoái

  Kết quả:

  =>Thoát khỏi nguy cơ bị làm thuộc địa

  =>Trở thành một nước đế quốc hùng mạng ở khu vực Châu Á

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )