Trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả, tính chất của cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản nửa cuối thế kỉ XIX.

Question

Trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả, tính chất của cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản nửa cuối thế kỉ XIX.

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-08-31T13:38:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:40:01+00:00

  The best of team – Sakura

  – Hoàn cảnh lịch sử :

  + Các nước tư bản phương Tây tăng cường can thiệp vào Nhật Bản đòi mở cửa

  + Chế độ phong kiến mục nát suy yếu

  – Nội dung :

  Ngày 1 – 1868 , Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách trên các lĩnh vực kinh tế , chính trị , văn hóa , xã hội , giáo dục .

  – Kết quả :

  Đến cuối thế kỉ XIX , Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ thuộc địa và trở thành một nước tư bản công nghiệp

  – Tính chất :

  Cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để dưới hình thức là cuộc cải cách

  0
  2021-08-31T13:40:28+00:00

  Về kinh tế:

  + Thống nhất tiền tệ

  + Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến

  + Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

  + Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,… phục vụ giao thông liên lạc.

  – Về chính trị – xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.

  Về giáo dục:

  + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.

  + Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

  – Về quân sự:

  + Tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.

  + Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

  * Kết quả:

  – Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế – xã hội trong nước.

  – Giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )