Trình bày hoàn cảnh ra đời của nhà nước văn lang

Question

Trình bày hoàn cảnh ra đời của nhà nước văn lang

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-11-20T01:14:34+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T01:15:48+00:00

  – Vào khoảng các thế kỉ VIII – VII TCN, ở vùng đồng bằng ven các sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, đã dần dần hình thành những bộ lạc lớn, gần gũi nhau về tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế, sản xuất phát triển.

  – Trong các chiềng, chạ, một số người giàu lên, được bầu làm người đứng đầu để trông coi mọi việc; một số ít nghèo khổ, phải rơi vào cảnh nô tì. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng thêm.

  – Việc mở rộng nghề nông trồng lúa nước ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn gặp nhiều khó khăn.

  => Vì vậy, cần phải có người chỉ huy đứng ra tập hợp nhân dân các làng bản chống lại lụt lội, bảo vệ mùa màng (làm thủy lợi).

  – Cần có thủ lĩnh chỉ đạo các cuộc đấu tranh chống xung đột.

  => Nhà nước Văn Lang đã ra đời trong hoàn cảnh phức tạp trên.

  0
  2021-11-20T01:16:09+00:00

  Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh :

  – Vào khoảng các thế kỉ VIII – VII TCN

  + Dần dần hình thành những bộ lạc lớn, gần gũi nhau về tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế, sản xuất phát triển.

  + . Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng thêm.

  + Việc mở rộng nghề nông trồng lúa nước ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn gặp nhiều khó khăn.

  => Vì vậy, cần phải có người chỉ huy đứng ra tập hợp nhân dân các làng bản chống lại lụt lội, bảo vệ mùa màng (làm thủy lợi).

  – Cần cóngười lãnh đạo  các cuộc đấu tranh chống xung đột.

  => Nhà nước Văn Lang đã ra đời 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )