Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu, nguyên tac hoạt động của tổ chức asean Giup mink vs ạ , mai kiem tra r

Question

Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu, nguyên tac hoạt động của tổ chức asean
Giup mink vs ạ , mai kiem tra r

in progress 0
Daisy 8 giờ 2021-09-07T14:35:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T14:37:02+00:00

  * Hoàn cảnh ra đời:

  – Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

  – Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm: Hợp tác phát triển kinh tế, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

  ⟹ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước thành viên: Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Thái Lan.

  * Mục tiêu hoạt động:

  Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

  đây nhó!!vote mk 5* voiiiii

   

  0
  2021-09-07T14:37:35+00:00

  * Hoàn cảnh ra đời:

  – Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

  – Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm: Hợp tác phát triển kinh tế, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

  ⟹ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước thành viên: Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Thái Lan.

  * Mục tiêu hoạt động:

  Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )