Trình bày khái niệm điện thế nghỉ? Nêu vai trò của các yếu tố tham gia hình thành điện thế nghỉ?

Question

Trình bày khái niệm điện thế nghỉ? Nêu vai trò của các yếu tố tham gia hình thành điện thế nghỉ?

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-10-21T07:13:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:14:47+00:00

  – Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng tích điện âm so với phía ngoài màng tế bào tích điện dương.

  – Điện thế nghỉ chủ yếu được hình thành do 3 yếu tố sau:

  + Sự phân bố ion ở hai bên màng tế bào và sự di chuyển của các ion qua màng tế bào.

  + Tính thấm có chọn lọc của màng tế bào đối với ion.

  + Bơm NaNa – KK.

  0
  2021-10-21T07:15:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng tích điện âm so với phía ngoài màng tế bào tích điện dương.

  1. Sự phân bố ion ở hai bên màng tế bào và sự di chuyển của các ion qua màng tế bào

  – Nồng độ ion K+K+ bên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào  K+K+ có xu hướng di chuyển ra ngoài tế bào.

  – Nồng độ ion Na+Na+ bên trong tế bào thấp hơn bên ngoài tế bào  Na+Na+ có xu hướng di chuyển vào trong tế bào.

  2. Tính thấm có chọn lọc của màng tế bào đối với ion.

  – Cổng K+K+ mở cho các K+K+ đi ra và giữ lại các anion (-) lại bên trong màng, tạo lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu.

  – K+K+ tạo lớp tích điện dương ngoài màng tế bào.

  3. Bơm Na – K    

  – Chuyển K+K+ từ ngoài vào trong tế bào, làm cho K+K+ trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài.

  – Chuyển Na+Na+ từ trong tế bào ra ngoài, làm cho Na+Na+ ngoài tế bào cao hơn trong tế bào.

   Bơm NaNa – KK có bản chất là prôtêin nằm trên màng tế bào. Có vai trò vận chuyển Kali từ bên ngoài trả vào bên trong làm cho nồng độ Kali bên trong luôn cao hơn bên ngoài giúp duy trì điện thế nghỉ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )