Trình bày khái niệm về sinh trưởng ở thực vật và cho biết số lượng và kích thước tế bào tăng lên do đâu Cảm ơn trc ạ

Question

Trình bày khái niệm về sinh trưởng ở thực vật và cho biết số lượng và kích thước tế bào tăng lên do đâu
Cảm ơn trc ạ

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-06T17:48:01+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T17:49:12+00:00

    * Khái niệm : Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước :chiều dài, bề mặt, thể tích: của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.
    * Số lượng tế bào tăng lên do nguyên phân , tế bào to lên do dinh dưỡng của tế bào làm tế bào to ra về kích thước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )