Trình bày khí hậu, sông ngòi và cảnh quan của Châu Mĩ.

Question

Trình bày khí hậu, sông ngòi và cảnh quan của Châu Mĩ.

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-07-24T19:46:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:47:47+00:00

  Câu hỏi: Trình bày khí hậu, sông ngòi và cảnh quan của Châu Mĩ.

  Trả lời:

  * Khí hậu: đại bộ phận khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa, tuy nhiên có sự phân hóa rất đa dạng như:

  – Đồng bằng và sơn nguyên thấp khí hậu thay đổi theo mùa: mùa đông lạnh, khô, mùa hạ nóng, ẩm.

  – Các vùng núi cao phân hóa phức tạp theo độ cao.

  – Vùng Tây Bắc Ấn Độ và Pa-kix-tan có khí hậu nhiệt đới khô.

  * Sông ngòi: dày đặc, có các hệ thống sông lớn như là sông Ấn, sông Hằng, sông Ba-ra-pút.

  * Cảnh quan: xavan, rừng nhiệt đới ẩm, cảnh quan núi cao và hoang mạc .

                                           Chúc bạn yêu học tốt nhó❤q(≧▽≦q)                                                        

  0
  2021-07-24T19:47:48+00:00

     

  trinh-bay-khi-hau-song-ngoi-va-canh-quan-cua-chau-mi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )