trình bày một số ví dụ về khả nang tự điều chỉnh của con người

Question

trình bày một số ví dụ về khả nang tự điều chỉnh của con người

in progress 0
Lydia 2 giờ 2021-09-07T09:56:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:57:41+00:00

  Đáp án:khi nóng ta hay toát mồ hôi.

  Khi lạnh thì bị run.

  Khi bài tiết thu lại đường,thải ra nitrat.

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )