Trình bày nguyên nhân diễn biến kết quả cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248

Question

Trình bày nguyên nhân diễn biến kết quả cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248

in progress 0
Arya 30 phút 2021-10-12T01:20:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:22:16+00:00

  *Nguyên nhân:

  – Nhân dân ta không cam chịu ách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô -> nổi dậy đấu tranh

  *Diễn biến:

  – Năm 248, Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa ở Phú Điền( Hậu Lộc – Thanh Hóa) -> nhanh chóng lan rộng khắp Giao Châu

  – Nhà Ngô cử Lục Dận cùng 6000 quân sang đàn áp -> Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu thất bại.

  *Kết quả: Cuộc khởi nghĩa thất bại

  0
  2021-10-12T01:22:32+00:00

  Lấy trg sbt

  trinh-bay-nguyen-nhan-dien-bien-ket-qua-cuoc-khoi-nghia-ba-trieu-nam-248

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )