trình bày nguyên nhân diễn biến kết quả ý nghĩa chiến thắng Rạch Gầm -xoài mút trong trận quân tây sơn đánh tan quân xâm lược xiêm mong mn giúp đỡ

Question

trình bày nguyên nhân diễn biến kết quả ý nghĩa chiến thắng Rạch Gầm -xoài mút trong trận quân tây sơn đánh tan quân xâm lược xiêm
mong mn giúp đỡ

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-07-24T19:12:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:14:11+00:00

  –  Nguyên nhân : Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm , dẫn đường cho quân Xiêm sang xâm lược nước ta . –  Diễn biến       :  + Giữa năm 1784  ,   5 vạn quân Xiêm tiến vào nước ta , 2 vạn quân thủy lên Rạch Gía (Kiên Giang) , 3 vạn quân bộ qua Chân Lạp tiến vào Cần Thơ.                                                                                           + Ngày 1/1785 , Nguyễn Huệ đưa quân tiến vào Gia Định , chọn đoạn sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến.                                                                                                                   + Ngày 19/1/1785, Nguyễn Huệ dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục . Quân ta đồng loạt xông thẳng vào đội hình của địch . Bị tấn công bất ngờ và mãnh liệt , quân Xiêm bị tiêu diệt gần hết , Nguyễn Ánh thoát chết nên đã sang Xiêm lưu vong.                                                                   –  kết quả : Quân Xiêm bị đánh tan . Cuộc kháng chiến giành thắng lợi.                                                     –  Ý nghĩa : – Là 1 trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc .                                                                                                                                                                       – Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm.                                                                                           – Đưa phong trào bước vào một thời kì mới.

  0
  2021-07-24T19:14:31+00:00

  *Nguyên nhân: Do Nguyễn Ánh đi cầu cứu vua Xiêm.

  *Diễn biến: 

  – Tháng 7-1784, 5 vạn quân Xiêm tiến vào nước ta. Cuối năm , chiếm được miền Tây Gia Định, gây nhiều tội ác.

  – Tháng 1-1785, Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Rầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến.

  *Kết quả: Mờ sáng 19-1-1785, quân Xiêm vào trận địa mai phục, bị tiêu diệt gần hết.

  *Ý nghĩa:

  – Là trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử đánh giặc ngoại xâm của dân tộc.

  – Đánh tan quân xâm lược Xiêm.

  Chúc bạn học tốt ❤️

  @Miuk

  #ARMYBTS

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )