Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Question

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

in progress 0
Jasmine 1 tháng 2021-08-05T16:04:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:05:28+00:00

  Nguyên nhân:

  + Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước. 

  + Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. 

  + Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, Nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang,ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân. 

  Ý nghĩa:

  + Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh. 

  + Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Ý nghĩa lịch sử:

  + Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc thời Lê sơ

  `#Xuka`

  0
  2021-08-05T16:05:45+00:00

  Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn bao gồm:

  – Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân đánh giặc.

  – Nghĩa quân Lam Sơn được nhân dân ủng hộ.

  – Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến đánh giặc, đã tham gia, giúp đỡ cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.

  – Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi… đưa ra những kế sách đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi, biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng kẻ thù.

  cho xin hay nhất và 5 sao và 1 cảm ơn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )