Trình bày những bằng chứng, chứng minh nguồn gốc những động vật ngày nay ???

Question

Trình bày những bằng chứng, chứng minh nguồn gốc những động vật ngày nay ???

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-27T10:17:29+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-27T10:18:30+00:00

    -bò sát cổ có vây và di tích của nắp mang giống với cá vây chân cổ

    -chim cổ có các đặc điểm giống với bò sát cổ như hàm có răng, chân có vuốt sắc, đuôi dài 23 đốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )