Trình bày những biến đổi của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Trong những biến đổi đó, biến đổi n

Question

Trình bày những biến đổi của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Trong những biến đổi đó, biến đổi nào quan trọng nhất? Tại sao?

in progress 0
Caroline 5 tháng 2021-07-08T23:43:31+00:00 2 Answers 461 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:44:54+00:00

  Những biến đổi của Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

  • Biến đổi thứ nhất: cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.
  • Biến đổi thứ hai: từ khi giành được độc lập dân tộc các nước Đông Nam Á đều ra sức xây dựng kinh tế – xã hội và đạt được nhiều thành tích to lớn như Sin-ga-po, Thái Lan, Malaixia… Đặc biệt, Sin-ga-po trở thành “con rồng châu Á”, được xếp vào hàng các nước phát triển nhất thế giới.
  • Biến đổi thứ ba: Cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Đây là một tổ chức liên minh chính trị – kinh tế của khu vực Đông Nam Á nhằm mục tiêu xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực.          *Trong ba biến đổi trên, biến đổi thứ nhất là quan trọng nhất
   • Từ thân phận các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, phụ thuộc trở thành những nước độc lập…
   • Nhờ có biến đổi đó, các nước Đông Nam Á mới có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển về kinh tế, xã hội cuả mình ngày càng phồn vinh.

  0
  2021-07-08T23:45:02+00:00

   -Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền và tiến hành cuộc đấu tranh chống các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại của các nước đế quốc. Đến giữa những năm 50 của thế kỷ XX, các nước ĐNA lần lượt giành được độc lập…

  -Sau khi giành được độc lập, các nước ĐNA đi vào con đường phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đến cuối những năm 70 của thế kỷ XX, nền kinh tế nhiều nước ĐNA đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được sự tăng trưởng cao như Xin-ga-po trở thành con rồng châu Á, Ma-lai-xi-a, Thái Lan.

   -Từ 1967, một số nước ĐNA như In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan đã lập ra tổ chức ASEAN để cùng nhau hợp tác phát triển, hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực ĐNA hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển.

  -Trong các biến đổi trên, thì việc giành độc lập của các nước ĐNA là quan trọng nhất. Bởi vì đây là nền tảng để phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị- xã hội và tiến hành hợp tác phát triển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )