Trình bày những chuyển biến kinh tế, chính trị và đối ngoại nước Đức cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? Nhận xét sự phát triển kinh tế của các nước đế qu

Question

Trình bày những chuyển biến kinh tế, chính trị và đối ngoại nước Đức cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? Nhận xét sự phát triển kinh tế của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

in progress 0
Valentina 7 ngày 2021-09-02T13:28:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:29:53+00:00

  * Những chuyển biến kinh tế , chính trị ( cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX )

  Đức 

  a, Kinh tế 

  – Cuối thế kỉ XIX , Đức vươn lên thứ hai thế giới về kinh tế.

  – Đầu thế kỉ XX , các công ti độc quyền về luyện kin, than đá, điện , hóa chất …. xuất hiện , Chi phối nền kinh tế Đức.

  b, Chính trị

  – Theo thể chế liên bang, đề cao sức manh quân sự , ưa bạo lực.

  – Có tham vọng lớn về vấn đề thuộc địa, muốn phát động chiến tranh toàn thế giới đẻ chia lại thế giới .

  ⇒Đặc điểm : Chủ nghĩa đé quốc liên quân phiệt , hiếu chiến.

  * Nhận xét : – Kinh tế phát triển nhanh chóng.

                      – Sự xuất hiện của các công ti độc quyền gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế , khiến kinh tế phát triển nhanh .

  0
  2021-09-02T13:30:05+00:00

  Về kinh tế:

  -Trước 1870, Đức đứng ba thế giới. Sau 1870, Đức đứng thứ hai thế giới sau Mĩ

  -Kinh tế phát triển ở Đức dẫn đến nhiều công ti độc quyền như luyện kim,…

  Về chính trị:

  -Đức theo thể chế liêng bang

  Về đối ngoại:đề cao chủng tộc Đức, chạy đua vũ trang, truyền bá bạo lực,…

          Nhận xét: Cuối thế kỉ XIX,Anh đứng đầu thế giới, Pháp đứng thứ hai, Đức đứng thứ ba 

                           Đầu thế kỉ XX, Mĩ đứng đầu thế giới, Đức đứng thứ hai, Anh đứng thứ ba và Pháp đứng cuối

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )