Trình bày những đặc điểm về hình dạng, cấu tạo, dinh dưỡng của các ngành giun

Question

Trình bày những đặc điểm về hình dạng, cấu tạo, dinh dưỡng của các ngành giun

in progress 0
Charlie 4 tháng 2021-08-31T02:36:19+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:38:03+00:00

   Ngành giun dẹp

  – cơ thể dẹp , đối xứng 2 bên

  – phân biệt đầu đuôi , lưng bụng

  – ruột phân nhánh nhiều

  – chưa có ruột sau và hậu môn

  – phần lớn sống kí sinh

  – ấu trùng phát triển qua các vật chủ trung gian

  Ngành giun đốt

  – cơ thể phân đốt, có thể xoang

  – ống tiêu hóa phân hóa

  – bắt đầu có hệ tuần hoàn

  – di chuyển nhờ chi bên , tơ hay hệ cơ của thành cơ thể

  – hô hấp qua da hay mang

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )