Trình bày những diển biến của nst trong nguyên phân tại sao nói nguyên phân có tinh chất chu kì ?

Question

Trình bày những diển biến của nst trong nguyên phân tại sao nói nguyên phân có tinh chất chu kì ?

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-28T13:05:31+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:06:41+00:00

  Kì đầu: NST bắt đầu co xoắn. Màng nhân và nhân con biến mất. Trung tử và thoi phân bào xuất hiện. Thoi phân bào đính vào 2 phía của tâm động.

  Kì giữa: NST co xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

  Kì sau: 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và đi về hai cực của tế bào.

  Kì cuối: NST duỗi xoắn, nằm trong 2 nhân mới. Tế bào hình thành eo thắt để phân chia tế bào chất.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )