Trình bày những hiểu biết của mình về cách mạng tư sản ? Theo em cuộc cách mạng tư sản nào triệt để nhất ? Vì sao

Question

Trình bày những hiểu biết của mình về cách mạng tư sản ? Theo em cuộc cách mạng tư sản nào triệt để nhất ? Vì sao

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-09-04T08:53:03+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T08:54:20+00:00

  cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo trong chế độ phong kiến tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản ra đời.Theo em cuộc cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì:

  +Cách làm tư sản Pháp đã chia thành ba đẳng cấp

  +Pháp là một nước quân chủ chuyên chế vua nấm mọi quyền hành

  0
  2021-09-04T08:54:51+00:00

  dvsh5erhbrgsdfv

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )