Trình bày những nét chính của phong trào đấu tranh dành độc lập của các nước mĩ la tinh từ 1945 đến nay?

Question

Trình bày những nét chính của phong trào đấu tranh dành độc lập của các nước mĩ la tinh từ 1945 đến nay?

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-07T19:22:44+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T19:23:51+00:00

  Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX:

   

  – Sau khi phát xít nhật đầu hàng, nhiều nước ở châu Á đã nổi dậy, thành lập chính quyền cách mạng điển hình là Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

   

  – Phong trào lan nhanh ra các nước Nam Á và Bắc Phi điển hình là Ấn Độ (1946-1950) và Ai Cập (1952).

   

  – Đến năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập (Nam châu Phi). Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành công.

   

  => Tóm lại đến giữa những năm 60, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cơ bản đã bị sụp đổ. Đến năm 1967, hệ thống thuộc điạ tập trung ở miền Nam và Châu Phi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )