Trình bày những nét cơ bản của cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Question

Trình bày những nét cơ bản của cuộc khởi nghĩa Hương Khê

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-10-10T06:47:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T06:48:58+00:00

  Căn cứ: Ngàn Trươi ( xã Vụ Quang, Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

  * Hoạt động trên địa bàn rộng gồm 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

  * Diễn biến: Hai giai đoạn

  + Từ năm 1885-1888 nghĩa quân lo tổ chức, huấn luyện, xây dựng công sự, rèn đúc vũ  khí và tích trữ lương thảo. Lực lượng nghĩa quân được chia thành 15 quân thứ. Mỗi quân thứ có từ 100 đến 500 người. Họ đã tự chế tạo được súng trường theo mẫu súng của Pháp.

  + Từ năm 1888 đến 1895 là thời kì chiến đấu của nghĩa quân. Dựa vào vùng rừng núi hiểm trở có sự chỉ huy thống nhất và phối hợp tương đối chặt chẽ, nghĩa quân đã đẩy lui nhiều cuộc

  * Hành quân và càn quét của giặc.

    Để đối phó TDP tập trung binh lực và xây dựng 1 hệ thống đồn, bốt dày đặc nhằm bao vây, cô lập nghĩa quân. Đồng thời chúng mở nhiều cuộc tấ công quy mô vào Ngàn Trươi.

    Nghĩa quân phải chiến đấu trong điều kiện ngày càng gian khổ hơn, lực lượng suy yếu dần.

    Sau khi chủ tướng Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa được duy trì thêm một thời gian dài rồi tan rã.

  * Kết quả: Cuộc khởi nghĩa thất bại.

  0
  2021-10-10T06:49:14+00:00

  *Khởi nghĩa Hương Khê(1885-1896):

  -Địa bàn hoạt động:thuộc các huyện Hương Khê và Hương Sơn thuộc tỉnh Hà Tĩnh sau đó lan rộng ra nhiều tỉnh khác(Thanh Hóa,Nghệ An,Quãng Bình)

  -Lãnh đạo là Phan Đình Phùng và Cao Thắng

  -Từ 1885→1889:nghĩa quân xây dựng lực lượng,luyện tập quân đội,rèn đúc vũ khí

  -Từ 1889→1895:cuộc khởi nghĩa bước vào giai đoạn quyết liệt,đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của Pháp.Sau khi Phan Đình Phùng mất,cuộc khởi nghĩa tan ra dần

  ⇒Mặc dù bị thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu,có quy mô lớn nhất,trình độ tổ chức cao và chiến đấu bền bỉ

  Answered by TriLeCongTri

  chúc em học tốt!!!!!!!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )