Trình bày những nét tiêu biểu của nét giáo dục nghệ an thời phong kiến ( thế kỉ x đến xix

Question

Trình bày những nét tiêu biểu của nét giáo dục nghệ an thời phong kiến ( thế kỉ x đến xix

in progress 0
Allison 26 phút 2021-09-20T09:46:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:47:35+00:00

  Nghệ An là vùng đất xa kinh kỳ, nhưng lại là vùng đất “địa linh nhân kiệt” như Phan Huy Chú trong “Lịch triều hiến chương loại chí” đã ghi: “Nghệ An núi cao sông rộng, phong tục trọng hậu, cảnh tượng tươi sáng, gọi là đất có danh tiếng hơn cả ở Nam Châu. Người thì thuận hòa mà chăm học… được khí tốt của sông núi, nên sinh ra nhiều bậc danh hiền”.

  0
  2021-09-20T09:48:06+00:00

  Những nét tiêu biểu:

  * Nghệ thuật: 

  -Nhiều bức tượng hay điêu khắc đc mở ra 

  -Những nghề như chạm hình rồng trên cột hay trong cung điện của nhà vua

  -Nhiều nghề lm và bán đồ thủ công mới ra đời 

  * Giáo dục:

  -Phát triển chủ yêu là nho giáo

  -Trong thời đó hệ nho giáo chiếm hầu hết các tư thưởng trong thi cử

  -Chữ Hán và chữ Nôm đc phát triển 

  -Nhưng sau TK 16 thì chữ Quốc ngũ là chữ chiếm ưu thế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )